การตลาดออนไลน์ยังคงต้องให้ความสำคัญกับ SEO เสมอ เพราะ SEO นั้นไม่ได้มีกฎที่ตายตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาตามพฤติกรรมการใช้งานบนโลกออนไลน์ของผู้ใช้งาน อีกทั้งรวมไปถึงความสามารถของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกับ SEO ทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและมีระบบตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สิ่งต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ SEO และการตลาดออนไลน์ของเรานั้นประสบความสำเร็จ